I have a pen. I have apple peeen. I have a pen. I have This is a peni ###Th This is a pen. apple peeen This is a apple This is a pen. why do you use the e I apo